Ștefănești

Ce blestem a lăsat domnitorul Matei Basarab la Ștefănești

Localitatea Ștefănești a fost centru de schimb și de desfacere a produselor viticole, fapt demonstrat prin ordinul emis de domnitorul Matei Basarab, existent pe o cruce de hotar, ordin ce reglementează, sub afurisenie, le cererea viticultorilor asupriți, raporturile de schimb:„ văzând dumne (domnia) me (a) plânsoare (a) acestor săraci care au vii în dealul Piteștiului că-i asuprescu viniciâearii (încasatorii domnești și boierești) de nu le iau de în zeaci veadre i cum au fost obiceiul de (la) alți domni bătrâni, ce-i asupresc de le cer”.
„Dumne (domnia) me (a) m-am milostivit de am pus legătură în această sfântă cruce, cine va fi vinicear ori în (timpul) dumne (domniei) me (mele) ori în urma domnii mele, la alți domnio și va călca această tocmeală i (și) nu va lua de în zeaci veadre i si de vas bani 30 și de plocon bani 12 și de părpări, acela om să fie afurisit și blestemat de vlădica Hristos și de 300 și 18 oteți (părinți) de le Niceea și să hie cu Iuda i (și) cu Arie într-un loc, în veaci”.
Prin acest ordin sunt reglementate totodată și vânzările de la pivniță ale producătorilor, prin acest act fiind obligați „să dea 12 bani de vas”.
Fiind ruptă în mai multe bucăți și aruncată în fața bisericii din Târgul Dealului, crucea a fost restaurată din inițiativa prof. Săvulescu Gheorghe cu sprijinul locuitorilor: Diță Nicolae, Zăvoianu Marin, preot Gheorghe Ion, Ungureanu Marin, etc., cu ocazia întâlnirii cu fiii satului în noiembrie 1972. Actualmente, crucea restaurată, si care este cunoscută sub numele de „CRUCEA BASARABILOR”, se află în fața Centrului Cultural. Este posibil ca în timpul domnitorului Matei Basarab, aceasta să fi fost poziționată în piața târgului spre a fi văzută și cunoscută de toți. Această cruce a fost fixată la porunca domnitorului în jurul anului 1635, această zona fiind recunoscută pentru viile sale care nu puteau avea proprietar pe oricine, iar după ce se terminau gardurile metohului,începea Târgul Dealului, un loc unde încă din primele secole ale erei noastre se pare că ar fi existat un centru comercial de schimburi de mărfuri înfloritor.

Articole similare