Cultură

Unirea Basarabiei cu România-27 martie

A fost odată o zi sfântă de 27 martie când trup din trupul țării lui Ștefan cel Mare și cel Sfânt a revenit acasă. Era primăvara lui 1918, un timp de renaștere și redeșteptare a popoarelor.

Unirea Basarabiei cu România a fost actul politic exprimat de majoritatea locuitorilor Basarabiei de a reveni la patria mamă, după un veac de ocupație rusească. Beneficiind de un curent prounionist, la 27 mar/9 apr 1918, Sfatul Țării, sub conducerea lui Ion Inculeț, a votat unirea cu România. Pentru unire au fost exprimate 86 de voturi, 3 au fost împotrivă și au fost înregistrate 36 de abțineri.

Guvernul bolșevic de la Petrograd reacționează la această evoluție a situației din Basarabia și decide să rupă relațiile diplomatice cu România și, în plus, hotărăște să confiște Tezaurul României, aflat la Moscova.

Din păcate, unirea Basarabiei cu România a fost departe de a fi „pururea şi totdeauna”. Rupt prin ultimatumul din iunie 1940, vremelnic readus alături de ţară în 1941-1944, soarta teritoriului dintre Prut şi Nistru rămâne şi astăzi o ecuaţie cu multe necunoscute. Totuși, pentru milioane de români, în lumea globalistă unde aceste idei unioniste nu mai sunt la modă…rămâne speranța!

Articole similare