Argeșul frumosCultură

Păstrătorii uitați ai comorilor argeșene la Călinești

La sfârșit de săptămână s-a desfășurat la Călinești întâlnirea de toamnă a Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin Rădulescu-Codin”.

Asociaţia reprezintă un organism de cultură cu o contribuţie majoră la dezvoltarea spirituală a judeţului Argeș. Prin strădania harnicilor săi componenţi, a lăsat în cei peste 48 de ani de viaţă numeroase dovezi concrete ale unei munci ştiinţifice de valoare, făcute dezinteresat, pentru tezaurizarea şi trasmiterea mai departe a valorilor inestimabile ale culturii populare din zona etnofolclorică Argeş-Muscel.

În anii 1972-1973, din iniţiativa folcloristului de talie naţională Gheorghe Vrabie, pe atunci profesor universitar doctor la Institutul Pedagogic din Piteşti, căruia i s-au alăturat asist.univ. dr. Adriana Rujan, prof. Costin Alexandrescu, poetul Toma Biolan şi publicistul Ion Cruceană, s-au mobilizat toate forţele din judeţ pentru constituirea asociaţiei. Numele ei a fost ales în unanimitate la propunerea profesorului Vrabie.

Adunarea generală de constituire s-a desfăşurat la 11 mai 1973, în Sala Căminului Cultural din localitatea Priboieni, unde şi-a desfăşurat activitatea patronul său spiritual,învăţătorul Constantin Rădulescu-Codin. Cu acest prilej s-a stabilit statutul de funcţionare, s-a elaborat un plan de acţiune şi s-a ales comitetul de conducere al asociaţiei în următoarea formulă:preşedinte: prof. univ. dr. Gheorghe Vrabie, vicepreşedinţi: Ion Cruceană, publicist; ConstantinCârstoiu, profesor; şi Toma Biolan, metodist la C.I.C.P.M.A.M. – Argeş; secretar: Adriana Rujan, asistent univ. dr. la Institutul Pedagogic din Piteşti; membrii: Moise Mitulescu, profesor,Piteşti; Constantin Stancu, coregraf, Piteşti; Victor Zaharescu, profesor, Rucăr; Ion Ilinescu,profesor, Corbi; Dumitru Anghel, profesor, Costeşti; Ion Mihai Ghinescu, învăţător, Boteni; Ion Nania, profesor, Piteşti; Ion Catană, profesor, Priboieni şi Traian Ciuculescu, inspector la Comitetul de Cultură al judeţului Argeş.

În anul 2010, s-a ales o nouă structura care funcţionează şi astăzi: Conf. univ. dr. Adrian Sămărescu – preşedinte, prorector al Universității din Pitești; Conf. univ. dr. Sorin Mazilescu – vicepreşedinte, cadru didactic, coordonatorul Cercului de folclor „Adriana Rujan” al Universității din Pitești și prof. dr. Cremona Comănescu Ţintatu – secretar.

În întâlnirea de la Călinești organizată și prin amabilitatea primarului comunei, Mihai Georgescu, s-a făcut o sinteză a lucrurilor importante realizate de Asociaţia folcloriştilor argeşeni„Constantin Rădulescu-Codin” în cele aproape cinci decenii de activitate, dintre care s-au evidențiat : sutele de ieşiri pe teren pentru culegerea şi valorificarea tradiţiei populare;contribuţia hotărâtoare la tipărirea a peste 70 de lucrări de specialitate ale fostului Centru al Creaţiei Populare Argeş; editarea culegerii de studii, comunicări ştiinţifice şi culegeri de texte „Caiete folclorice Argeş”, publicaţie valoroasă ajunsă la nr. XXII; organizarea anuală a unei sesiuni de comunicări ştiinţifice pe teme de folclor, care cu trecerea timpului devine o permanenţă, fiind bine primită în ţară;participarea unor membri ai asociaţiei la sesiunile de comunicări sau întâlniri organizate în ţară.

Au fost comemorați membrii Asociației, care ne-au părăsit: Adriana Rujan, Constantin Cârstoiu, Dorin Oancea, Grigore Constantinescu, Corneliu Lamba, Gheorghe Gomoiu, Ion Hiru,Cezar Bădescu, Ion Stroe, Gheorghe și Lucreția Tița. A fost și un nou început de colaborare între oamenii Asociației și cei ai „Șezătorii din Călinești”, coordonat de Elza Ilina”.

Printre cei prezenți i-am regăsit și pe cei mai longevi membrii fondatori ai Asociației: Moise Mitulescu, Costin Alexandrescu, Ion Mateescu și Radu Oprea. Putem afirma, fără rezerve, că ceea ce propune Asociaţia folcloriştilor argeşeni„Constantin Rădulescu-Codin” sunt lucruri de stringentă actualitate, atât de necesare acum, când se pune tot mai acut problema reevaluării tuturor componentelor culturii tradiționale, utile prin întrebările pe care le ridică, dar și prin felul în care li se dă răspuns.

Sorin Mazilescu a promis tuturor celor prezenți o nouă întălnire în cadrul sesiunii de comunicări științifice dar și identificarea unor soluții împreună cu Adrian Sămărăscu pentru a tipări un nou număr al Caietelor Folclorice.

Articole similare