Argeșul frumos

MÂNĂSTIREA ARGEȘULUI CONSTRUITĂ CU MARMURĂ PENTRU MOSCHEE!

Domnitorul a făcut studii în Italia şi Constantinople. Acolo l-a remarcat pe Manoli din Niaesia un meşter armean cu o mare faimă. Adus în ţară, Neagoe i-a încredinţat construcţia bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, punându-i la dispoziţie o echipă strălucită de meşteri, calfe şi ucenici. Manoli a ridicat biserica în 3 ani

între 1514-1517. Dimensiunile bisericii sunt 18 m lungime, 10m lăţime şi 25 m înălţime. Neagoe Basarab nu a apucat s-o vadă zugrăvită şi împodobită pentru că a decedat în 1521. De altfel deşi soţia sa doamna Despina şi-a vândut giuvaerurile, Neagoe Basarab din lipsă de bani a sistat pictarea în interior. Ea a fost reluată sub domnia ginerelui său, Radu de la Afumaţi. Pictura interioară a fost realizată de meşterul Dobromir din Târgovişte care pictase şi mănăstirea Dealu.

Un lucru greu de acceptat şi încă destul de puţin cunoscut a fost evidenţiat de marele istoric, arheolog, epigrafist şi folclorist român din secolul XIX, Grigore G. Tocilescu, care a spus că a identificat pe cărămida cheii de boltă, scris cu caractere osmane, numele lui Allah (Grigore G. Tocilescu- Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeş restaurată în zilele M.S. Regelui Carol I şi sfinţită din nou în ziua de 12 septembrie 1886).
Din dorinţa lui Neagoe Basarab, la construirea monumentului s-a folosit, pe lângă calcar de Albeşti, şi marmură adusă tocmai din arhipeleagul grecesc. Iar realizarea acestui lucru n-a fost tocmai simplă, mai cu seamă că Insulele se aflau sub control otoman, iar sultanul interzicea folosirea marmurei în biserici, tocmai pentru a nu permite lăcaşelor creştine să se se ridice la nivelul moscheelor.Sultanul Selim se pare că avea o mare admirație pentru Neagoe și a aprobat marmura,lăsându-se păcălit cu bună știință de domnitor care-i promisese că va construi o moschee.

FOTO-Vechea Mânăstire a Argeșului

Articole similare